Bokning

Priser och Bokning 2018

1 bord 150 kr, 2 bord 250 kr

Bokningsformulär

OBS! Definitivt bokat är det dock först när du får en bekräftelse via sms!

 

1. Datum


 

2. Antal Bord (Bordstorlek 2m)
 


3. Meddelande  

 


4. Beställare
Namn: 

Adress + ort: 

Mobilnummer:(Viktigt med rätt nummer!) 

Personnummer:(Kan uppges på plats)  


5. Kontrollera dina uppgifter!

  

  
 

Ludvika Loppmarknad Gammelgården

070-573 66 85